ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : "Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ"

Σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα Νεολαίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Νομού Λάρισας οργανώθηκε και ξεκινά μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων, που θα ανακοινωθούν προσεχώς. 
Υπεύθυνος Νεολαίας Νομού Λαρίσης αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Βακίδης, τηλ. Επικοινωνίας: 6983779392