Ιδεολογική & Πολιτική Διακήρυξη

Εμείς, στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ», συντασσόμαστε σε μια πατριωτική και κοινωνική συμμαχία, δραστηριοποιούμαστε για να φέρουμε την ελπίδα, την δημιουργία, την ανάπτυξη, την αξιοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Προτάσσουμε το Εθνικό συμφέρον με νέα πρόσωπα, άφθαρτα, χωρίς εξαρτήσεις. Μας εμπνέουν οι διαχρονικές Αξίες του Ελληνισμού. Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα με σύνορα, αλλά τον ελληνισμό χωρίς σύνορα, ταγμένοι στην ιδέα της Πατρίδας – Έθνος.

ΛΥΣΗ στην Πρωτογενή Παραγωγή

Σκοπός είναι, μέσω των πρωτογενών παραγωγικών μονάδων στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και των καινοτόμων δράσεων των ποιοτικών εναλλακτικών καλλιεργειών, η ανάπτυξη της Χώρας μας.Κίνητρα για την ίδρυση εταιρειών παραγωγής, με σύγχρονο εξοπλισμό και τήρηση των νόμων περιβαλλοντολογικής συμπεριφοράς. Αξιοποίηση των μελετών και της γνώσης των επιστημόνων.

ΛΥΣΗ στην Τουριστική Ανάπτυξη και Ναυτιλία

Διεύρυνση της τουριστικής βιομηχανίας και αξιοποίηση της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Παράλληλα θα αξιοποιηθεί και θα διευρυνθεί ο Γαστρονομικός, Οινολογικός, Συνεδριακός και πάσης μορφής Τουρισμός.

ΛΥΣΗ για Μεταναστευτικό και Εθνική Κυριαρχία

Χάραξη αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής με γνώμονα τη διαφύλαξη της Εθνικής ταυτότητας της Πατρίδας μας. Λήψη οικονομικών μέτρων περιορισμού μεταφοράς συναλλάγματος, από τους μετανάστες και δίκαιη αντιμετώπιση σύμφωνα με τους Ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Δημιουργία συνθηκών επιστροφής στις χώρες προέλευσης όλων των παράνομων μεταναστών. Επαναφορά των νόμων περί ιθαγένειας.

ΛΥΣΗ για Προστασία του Πολίτη και Εθνική ασφάλεια

Διασφαλίζουμε τη Δημόσια Ασφάλεια με παροχή σύγχρονου εξοπλισμού. Οργάνωση περιπολιών με άοπλους αστυνομικούς-γειτονιάς και ταχυκίνητες μονάδες υποστήριξης. Δίωξη του εγκλήματος κατά της ζωής και της περιουσίας κάθε πολίτη, με σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό. Εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού. Επανεξέταση των κανόνων χρήσης του εξοπλισμού και ευκολότερη άδεια επέμβασης των τμημάτων για την αποκατάσταση της τάξης.

ΛΥΣΗ για Δημόσια Διοίκηση και Δικαιοσύνη

Ενισχύουμε το Κράτος Δικαίου και Κράτος Πρόνοιας. Προτείνουμε Μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο Τομέα για μείωση της σπατάλης με βάση την Αρχή της Διαφάνειας στη Διαχείριση του Δημοσίου χρήματος και των προμηθειών. Ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, με αξιοκρατία και επίκεντρο το σεβασμό στην εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη. Στηρίζουμε και συνυπογράφουμε την κατάργηση του Νόμου «Περί Ευθύνης Υπουργών».

ΛΥΣΗ για ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ και ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας με βαρύτητα στις πρωτοβάθμιες μονάδες με ταχύτητα στα ραντεβού και με οργάνωση, αναλόγως του επείγοντος. Διαχωρισμός των νοσοκομειακών και λοιπών περιστατικών. Αξιολόγηση των Ιατρών. Ενίσχυση της Ιατρικής και φαρμακευτικής Επιστημονικής Έρευνας. Εκσυγχρονισμός των Νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ. Ενθάρρυνση των συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα με μεγάλα δημόσια Νοσοκομεία του Εξωτερικού.

ΛΥΣΗ για την Οικονομία

Φορολογική σταθερότητα με εφαρμογή των νέων μέτρων στο επόμενο οικονομικό έτος. Διαμόρφωση του φορολογικού συστήματος με εισφορές ανάλογες της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας του πολίτη. Προτείνουμε λύσεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος.

ΛΥΣΗ για Εξωτερική Πολιτική

Πυρήνας της εξωτερικής πολιτικής είναι το Εθνικό συμφέρον. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών και τη βελτίωση των διμερών σχέσεων, με την ομόδοξη και ιστορικά φίλη, Ρωσία και άνοιγμα σε νέες χώρες. Αλλάζουμε σφαίρα επιρροής όπου το εθνικό συμφέρον το επιβάλλει.