ΛΥΣΗ στην Πρωτογενή Παραγωγή

Σκοπός είναι, μέσω των πρωτογενών παραγωγικών μονάδων στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και των καινοτόμων δράσεων των ποιοτικών εναλλακτικών καλλιεργειών, η ανάπτυξη της Χώρας μας.Κίνητρα για την ίδρυση εταιρειών παραγωγής, με σύγχρονο εξοπλισμό και τήρηση των νόμων περιβαλλοντολογικής συμπεριφοράς. Αξιοποίηση των μελετών και της γνώσης των επιστημόνων.

Πλήρης ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Αύξηση της αποδοτικότητας με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σωστή οργάνωση με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων με πιστοποίηση προέλευσης, προστασία της βιοποικιλότητας και μεταποίηση σε μακρόχρονης χρήσης μορφές συσκευασίας και συντήρησης.Αξιοποίηση φυτών και βοτάνων που ευδοκιμούν στην Ελληνική γη. Άνοιγμα σε ανατολικές αγορές.