ΛΥΣΗ στην Τουριστική Ανάπτυξη και Ναυτιλία

Διεύρυνση της τουριστικής βιομηχανίας και αξιοποίηση της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Παράλληλα θα αξιοποιηθεί και θα διευρυνθεί ο Γαστρονομικός, Οινολογικός, Συνεδριακός και πάσης μορφής Τουρισμός.

Λειτουργία Τουριστικής Αστυνομίας με αρμοδιότητες οικονομικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Αποστολή ηλεκτρονικού, ενημερωτικού υλικού σε κάθε χώρο τουριστικού ενδιαφέροντος για τον καλύτερο συντονισμό στην προσέλκυση ξένων.Οργάνωση ταχύρυθμης έκδοσης ταξιδιωτικών αδειών, ειδικά σε ανατολικές και ασιατικές χώρες.

Σύνδεση όλων των νησιών με την ηπειρωτική χώρα, καθημερινά όλο τον χρόνο. Ίδρυση ειδικής τράπεζας ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστική υπεράκτιων δραστηριοτήτων, για πλοία ελληνικού νηολογίου. Λιμένες ως διεθνείς σταθμοί ανεφοδιασμού.