ΛΥΣΗ για Μεταναστευτικό και Εθνική Κυριαρχία

Χάραξη αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής με γνώμονα τη διαφύλαξη της Εθνικής ταυτότητας της Πατρίδας μας. Λήψη οικονομικών μέτρων περιορισμού μεταφοράς συναλλάγματος, από τους μετανάστες και δίκαιη αντιμετώπιση σύμφωνα με τους Ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Δημιουργία συνθηκών επιστροφής στις χώρες προέλευσης όλων των παράνομων μεταναστών. Επαναφορά των νόμων περί ιθαγένειας.

Επιστροφή σε κρατικό έλεγχο των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής και εθνικής στρατηγικής σημασίας. Καθορισμός των ΑΟΖ, όπως και όπου επιτάσσει το Διεθνές Δίκαιο. Απεμπλοκή από τις συμφωνίες οι οποίες οδήγησαν σε οικονομική εξάρτηση της Πατρίδας μας. Διαφύλαξη του ονόματος Μακεδονία και πολιτισμική προστασία των Ελλήνων της Β. Ηπείρου, των Σκοπίων, Μ. Ελλάδας, Πόντου, Κύπρου κ.ά. Περιορισμός των δραστηριοτήτων του Τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής στο νόμιμο πλαίσιό του.Ενεργοποίηση των απανταχού Ελλήνων, της Ομογένειας για την προάσπιση και τη διεκδίκηση των Εθνικών δικαίων. Έλεγχος των δημοσίων εσόδων και λειτουργία νέου λογισμικού στην διαχείριση του Εθνικού πλούτου. Επανεξέταση όλων των συμβάσεων που συνδέονται με το καθεστώς οικονομικής κατοχής. Στελέχωση των Εθνικών υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο με προσωπικό Ελληνικής υπηκοότητας.