ΛΥΣΗ για Προστασία του Πολίτη και Εθνική ασφάλεια

Διασφαλίζουμε τη Δημόσια Ασφάλεια με παροχή σύγχρονου εξοπλισμού. Οργάνωση περιπολιών με άοπλους αστυνομικούς-γειτονιάς και ταχυκίνητες μονάδες υποστήριξης. Δίωξη του εγκλήματος κατά της ζωής και της περιουσίας κάθε πολίτη, με σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό. Εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού. Επανεξέταση των κανόνων χρήσης του εξοπλισμού και ευκολότερη άδεια επέμβασης των τμημάτων για την αποκατάσταση της τάξης.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι οι εγγυητές της Εθνικής Κυριαρχίας. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με εξειδίκευση στην χρήση εξοπλισμού υψηλού κόστους και απόδοσης. Αγορά εξοπλιστικών (όπου είναι απαραίτητο) με αντισταθμιστικό την πληρωμή ελληνικών προϊόντων.Αξιοποίηση παραγωγικών, στρατιωτικών βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας και εθνικού συμφέροντος. Ενεργοποίηση ελληνικών μονάδων παραγωγής οπλικών συστημάτων σε συνεργασία με αντίστοιχες, ιδιωτικές επιχειρήσεις του εξωτερικού. Λειτουργία ανεξάρτητου διακομματικού φορέα ελέγχου εξοπλισμών και προμηθειών. Ίδρυση μητρώου κατασκευαστών και προμηθευτών. Συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα ασκήσεων, επισκευών, προμηθειών, συντήρησης και εξοπλισμών με όλες τις χώρες. Γνώμονας το Εθνικό συμφέρον.