ΛΥΣΗ για ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ και ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας με βαρύτητα στις πρωτοβάθμιες μονάδες με ταχύτητα στα ραντεβού και με οργάνωση, αναλόγως του επείγοντος. Διαχωρισμός των νοσοκομειακών και λοιπών περιστατικών. Αξιολόγηση των Ιατρών. Ενίσχυση της Ιατρικής και φαρμακευτικής Επιστημονικής Έρευνας. Εκσυγχρονισμός των Νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ. Ενθάρρυνση των συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα με μεγάλα δημόσια Νοσοκομεία του Εξωτερικού.

Διαφάνεια στις προμήθειες των Νοσοκομείων. Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων και φυτικών συμπληρωμάτων.Τήρηση ιατρικού ιστορικού ασθενούς και αρχείου φαρμακευτικών σκευασμάτων και παραγώγων. Πρόσβαση στη δημόσια υγεία όλων ανεξαιρέτως των φορολογουμένων πολιτών.

Η Δημόσια και δωρεάν Παιδεία είναι Εθνική Αποστολή.Ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες με χρήση διαδικτυακών πληροφοριών και μέσων. Μείωση αριθμού μαθητών ανά αίθουσα. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Στοχεύουμε στην προστασία της Ελληνικής Γλώσσας. Κατοχύρωση της Ιδιωτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την παράλληλη θεσμοθέτηση αυστηρών κριτηρίων στη λειτουργία της. Απαγόρευση δραστηριότητας κομματικών οργανώσεων στα δημόσια εκπαιδευτήρια.

Στήριξη της Θρησκευτικής Ελληνορθόδοξης παράδοσης για διατήρηση των αξιών, ιδανικών και παραδοσιακών Ελληνικών χαρακτηριστικών. Αναγνώριση και συνεργασία με την Εκκλησία στο κοινωνικό έργο στήριξης αδυνάτων μελών της κοινωνίας. Ανάπτυξη της μοναστηριακής και θρησκευτικής υποδομής για τουριστική αξιοποίηση. Συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς για τη διατήρηση της θρησκευτικής ομογένειας του Έθνους.