ΛΥΣΗ για Δημόσια Διοίκηση και Δικαιοσύνη

Ενισχύουμε το Κράτος Δικαίου και Κράτος Πρόνοιας. Προτείνουμε Μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο Τομέα για μείωση της σπατάλης με βάση την Αρχή της Διαφάνειας στη Διαχείριση του Δημοσίου χρήματος και των προμηθειών. Ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, με αξιοκρατία και επίκεντρο το σεβασμό στην εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη. Στηρίζουμε και συνυπογράφουμε την κατάργηση του Νόμου «Περί Ευθύνης Υπουργών».

Προώθηση της παραγωγικότητας στον Δημόσιο Τομέα.

Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη χωρίς καμία παρέμβαση της Εκτελεστικής Εξουσίας. Προσλήψεις δικαστών με σκοπό την μείωση του χρόνου έκδοσης των αποφάσεων. Ηλεκτρονική καταχώρηση αποφάσεων με ονοματεπώνυμο δικαστού. Μεταφορά αρμοδιοτήτων σε υπηρεσιακά νομικά συμβούλια ανά περιφέρεια για λόγους αποσυμφόρησης. Αξιολόγηση δικαστών με βάση το επιτελούμενο έργο τους. Ουσιαστική λειτουργία και παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών σε θέματα δημοσίας διοίκησης και καθημερινότητας του πολίτη.