ΛΥΣΗ για την Οικονομία

Φορολογική σταθερότητα με εφαρμογή των νέων μέτρων στο επόμενο οικονομικό έτος. Διαμόρφωση του φορολογικού συστήματος με εισφορές ανάλογες της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας του πολίτη. Προτείνουμε λύσεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος.

Αναπτυξιακό πρόγραμμα 9 μηνών με στόχο την ολοκλήρωσή του στην 3ετία. Ολοκληρωτική αλλαγή των σχέσεων του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με κατοχύρωση της επιχειρηματικότητας, του υγιούς ανταγωνισμού με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα, την Αύξηση και τη Δίκαιη Κατανομή του ΑΕΠ.

Εξυγίανση και Αναδιάρθρωση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Ηλεκτρονική σύνδεση όλων των συναλλαγών και παραγωγικών διαδικασιών, από την βάση παραγωγής μέχρι της τελικής κατανάλωσης. Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ τροφίμων και φαρμάκων στο 10% και όλων των λοιπών συναλλαγών στο 18%. Αυτόματος συμψηφισμός οφειλών και επιστροφών. Υλοποίηση προγράμματος αύξησης του εισοδήματος του πολίτη με την πάταξη της αισχροκέρδειας Χαμηλότοκη δανειοδότηση εμπόρων, επιχειρήσεων και βιοτεχνιών βάσει εκθέσεως βιωσιμότητας με leasing. Προστασία της Α' κατοικίας. Λειτουργία οικονομικής αστυνομίας.

Ίδρυση Εθνικής Επενδυτικής Τράπεζας με στρατηγικό προσανατολισμό στη χρηματοδότηση έργων υποδομής, της Βιομηχανίας και κάθε τομέα δραστηριότητας που θα συνδράμει στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας με στόχο τη μείωση της ανεργίας και την ανάταξη της οικονομίας στο πρώτο εννιάμηνο. Το νόμισμα είναι εργαλείο οικονομικής πολιτικής, την οποία πλέον δεν ασκεί η χώρα μας. Προσπάθεια χρησιμοποίησης κάθε μέσου, ώστε το νόμισμα να μην αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Εξάλλου το νόμισμα δεν είναι θέσφατο αλλά το μέσον για την επίτευξη της οικονομικής ευημερίας των πολιτών.

Στόχος η οικονομική ανάπτυξη με όλα τα μέσα. Προτάσεις τεκμηριωμένες για την αποπληρωμή του χρέους μας, η οποία αν δε γίνει αποδεκτή θα οδηγήσει σε απαγκίστρωση από όλα τα αρνητικά που μας δένουν με την Ε.Ε(Ευρωζώνη κ.λ.π)