ΛΥΣΗ για Εξωτερική Πολιτική

Πυρήνας της εξωτερικής πολιτικής είναι το Εθνικό συμφέρον. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών και τη βελτίωση των διμερών σχέσεων, με την ομόδοξη και ιστορικά φίλη, Ρωσία και άνοιγμα σε νέες χώρες. Αλλάζουμε σφαίρα επιρροής όπου το εθνικό συμφέρον το επιβάλλει.

Επιθυμούμε Ελληνοκεντρική Εξωτερική Πολιτική, με ευελιξία και χωρίς δογματισμούς στις Γεωπολιτικές και Στρατηγικές Συμμαχίες. Δημιουργία τομέα Γεωπολιτισμού στο ΥΠΕΞ για την προστασία των εκτός συνόρων Ελλήνων.